cheap nfl jerseys china cheap nfl jerseys free shipping wholesale nfl jerseys china wholesale jerseys from china cheap nfl jerseys free shipping cheap nfl jerseys for sale cheap jerseys free shipping wholesale nfl jerseys from china cheap nfl jerseys sale cheap nike nfl jerseys china wholesale jerseys free shipping cheap nfl jerseys wholesale wholesale nfl jerseys online cheap nfl jerseys wholesale china jerseys wholesale cheap coach handbags outlet authentic designer handbags cheap coach handbags outlet cheap coach purses outlet discount coach bags coach bags sale coach purse outlet cheap real coach purses coach handbags sale online coach purse outlet michael kors outlet online store cheap michael kors bags cheap michael kors purse michael kors factory outlet online cheap michael kors handbags cheap michael kors purses michael kors bags outlet online cheap michael kors purse michael kors handbags discount

TEKST�L ARAMA  MOTORU  -  " UZMANLIK K�TAPLARI SER�S� "


ARANACAK KEL�ME
►►
        

"T.K.A.M. Arama Motoru" "Uzmanl�k Serisi" kitaplar�nda arad���n�z konular� ayr�nt�l� ve kolayca bulman�z� sa�layan bir indeks'tir. Aranacak Konuyu yaz�p, "ARA" butonuna t�klad���n�zda, arad���n�z konunun hangi cilt ve sayfa numaralar�nda yer ald���n� liste halinde g�receksiniz. (Arama motorunda konu ARATMAK i�in internet'e ba�l� olman�z gerekmektedir.)

 

DOKUMA TEKNOLOJ�S�
�plik'ten Kuma�'a Dokuma  - 10 Cilt -

 


T.K.A.M DOKUMA TEKNOLOJ�S�; kapsam, pratiklik, kalite, g�rsel anlat�m tekni�i ve en yeni  teknolojileri i�ermesi a��s�ndan,
D�nyadaki EN �Y� ve EN B�Y�K eserdir.

 "�plik'ten Kuma�'a DOKUMA TEKNOLOJ�S� " REKORLARI VE �ZELL�KLER�  

 P 10 Cilt, 2950 Sayfa ile D�nya'da yay�nlanm�� en kapsaml� dokuma teknoloji eseridir.
 P Dokuma Teknolojisi i�indeki konular; tan�t�m, �rg�ler, kuma�lar, haz�rl�k i�lemleri, dokuma makineleri, dokuma kuma� analizleri ve performanslar�, hatalar, kalite kontrol, organizasyon, �retim hesaplar�, maliyet hesaplar� s�ras� ile i�lenmi�tir.
 P Anlat�m�n 13.000 g�rsel ��e ile tamamland��� en g�rsel dokuma kitab�d�r.
 P 272 Renkli sayfada 29 dokuma makinesi, 45 �e�it dokuma kuma� hatas�, 105 �e�it dokuma kuma� �zelli�i ve analizi yer almaktad�r. Bu sayfalardaki bilgilerinin tamam� piyasadan derlenmi� ve pratik olarak sonuca ula��lm��t�r.
 P Cilt 1'deki "Ana B�l�mler" ve "��indekiler" ile kolayca ula��m. Detayl� ve pratik ba�l�klarla kolayca izlenebilirlik.
 P Dokuma Teknolojisi Serisi'nde g�rsel anlat�m tekni�i kullan�lm��t�r. Yani; bilgiler, konuyu en iyi anlatacak resim, �ekil, grafik, foto�raf, �ema, kroki ve tablolarla vurgulanm��t�r.
 P Pratik anlat�m tekni�i ile teorik bilgiler yerine, piyasada ve fabrikada gerekli olacak bilgilere yer verilen kitaplar olmas�, eseri �st�nle�tirmi�tir.
 P Bu nedenle, Dokuma Teknolojisi; e�itimi ne olursa olsun i�letmede �al��an usta, teknisyen, m�hendis, sat�� eleman�, patron gibi her kademedeki ki�inin rahat�a anlayabilece�i yap�dad�r.

 


IMTA '95 Fuar� (Hallesi) Milano /�TALYA


ITMA '99 Fuar� (Dokuma) Paris/FRANSA


ITMA '03 Fuar� (Boya) Birmingham/�NG�LTERE

  T.K.A.M TEKST�L VE KONFEKS�YON ARA�TIRMA MERKEZ�
Nadide Sok. Mavi Palas ��merkezi No: 1 Kat: 7 MERTER - 34010 - �STANBUL
Tel:
(212) 483 51 41 (10 hat) - 483 16 36 (pbx)    Fax: (212) 482 22 88
Web: www.tkam.com      E-Mail: tkam@tkam.com
 
 

 
Online Uzmanl�k Serisi
Arama Motoru

Online Tekstil Okulu

T�m T.K.A.M. Yay�nlar�
��in T�klay�n�z

Online
Genel Kitaplar Serisi
Arama Motoru
F�YAT L�STEM�Z
Print
(Bu Bro��r� Yazd�rmak ��in)
GENEL K�TAPLAR
 ┌ Genel Tekstil
 ├ Genel Tekstil Terbiyesi
 └ Genel Konfeksiyon
►  CEP S�ZL�KLER�
ANS�KLOPED�LER
 ┌ Tekstil Ansiklopedisi
 └ Konf. Ansiklopedisi
I►  �ngilizce Kitaplar
I►  Almanca Kitaplar
  ►  Tekstil Anahtar�
  ►  Tekstil Arama Motoru
Online Tekstil Okulu:
www.TekstilInternet.Net
www.tkam.com
T�m T.K.A.M. Yay�nlar� ��in
► D��ER L�NKLER
 ┌ Fuarlarla T.K.A.M.
 ├ T.K.A.M. Faaliyet Alan�
 └ T.K.A.M. Adres ve Kroki
Bilgisayar�n�za Kurmak ��in
▼ Arama Motoru Download ▼
ONL�NE S�PAR�� VERMEK
���N TIKLAYINIZ

e-Posta Yollamak ��in T�klay�n�z